Skip to main content

Systemy SCR i filtry DPF w branży morskiej

Branża morska

Wykorzystanie technologii SCR oraz technologii DPF w branży morskiej pozwala na redukcję toksycznych środków do atmosfery. Systemy SCR wychodzą również naprzeciw nowym regulacjom Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO która w strefach specjalnych (ECA) takich jak morze bałtyckie, morze śródziemne oraz wybrzeża stanów zjednoczonych od 2016 roku dla nowo wybudowanych jednostek wprowadziło normę emisji tlenków azotu (NOx) Tier III. Statki które decydują się operować na całym świecie muszą więc zaopatrzyć się w systemy umożliwiające wpłynięcie do stref ECA. Filtry DPF z kolei instalowane są na jednostkach operujących w strefach przybrzeżnych gdzie ze względu na bliską zabudowę miejską szczególnie zwraca się uwagę na jakość wdychanego powietrza. Jednostki takie jak promy pasażerskie, statki zaopatrzeniowe, pchacze, pogłębiarki z zainstalowanymi filtrami DPF oprócz przyczyniania się do poprawy jakości powietrza w wielu miastach portowych mogą liczyć na ulgi w opłatach postojowych.

Skontaktuj się

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania.