Skip to main content

Serwis

Pomoc i wsparcie dla klientów

Chcemy pomóc naszym klientom spełnić najbardziej rygorystyczne normy emisji.

Usługa serwisowa dla systemów SCR (selektywnej redukcji katalitycznej) odnosi się do zakresu usług konserwacji, napraw i optymalizacji w celu zapewnienia wydajnego i skutecznego działania systemów SCR w zakresie redukcji emisji tlenków azotu (NOx). Poniżej przedstawiono usługi które świadczymy zarówno na lądzie jak i na morzu.

  • Inspekcja i analiza: inspekcja systemu SCR, aby zidentyfikować wszelkie problemy, które mogą mieć wpływ na jego działanie.
  • Konserwacja: Regularna konserwacja jest konieczna, aby system SCR działał z maksymalną wydajnością. Wykonujemy rutynowe zadania konserwacyjne, takie jak czyszczenie, wymiana katalizatorów  i sprawdzanie wydajności systemu.
  • Naprawa: jeśli podczas inspekcji lub analizy zostaną wykryte jakiekolwiek problemy, możemy przeprowadzić naprawy, aby przywrócić system do optymalnego stanu działania. Może to wiązać się z wymianą części lub dostosowaniem systemu.
  • Optymalizacja: Systemy SCR można zoptymalizować w celu poprawy ich wydajności, zarówno pod względem zwiększania poziomu redukcji NOx jak i minimalizacji poślizgu amoniakowego.
  • Szkolenie: Zapewniamy szkolenie operatorom i personelowi konserwacyjnemu w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji systemu SCR. Może to pomóc zapewnić, że system jest używany prawidłowo, a wszelkie problemy są szybko identyfikowane i rozwiązywane.
  • Testowanie emisji: systemy SCR muszą spełniać określone normy emisji, aby były zgodne z przepisami. Przeprowadzamy testy emisji, aby upewnić się, że system działa w ramach wymaganych parametrów.
  • Wykonując rutynową konserwację, identyfikując i naprawiając wszelkie problemy oraz optymalizując wydajność systemu, możemy  zapewnić, że system SCR spełnia wymagane cele w zakresie redukcji emisji.

Serwis analizator

Skontaktuj się

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania.