Skip to main content
Oczyszczanie spalin dla silników gazowych
Silniki gazowe

Wiele procesów przemysłowych wykorzystuje jednocześnie energię elektryczną i cieplną których koszty dostarczenia mogą stanowić duże obciążenie dla zakładów przemysłowych. Zatem, wykorzystanie tego samego paliwa do wytworzenia dwóch nośników energii (energii elektrycznej i cieplnej) jest najlepszym rozwiązaniem. Co istotne kogeneracja- czyli skojarzone wytwarzanie ciepła i energii pozwala zwiększyć efektywność zużycia paliwa źródłowego w porównaniu z oddzielną ich produkcją co w konsekwencji pozwala obniżyć koszty płaconych rachunków i redukuje poziom emisji CO2. Z punktu widzenia odbiorców przemysłowych bardzo istotny jest fakt różnorodności produkowanych w kogeneracji mediów. Z gorących spalin można produkować parę wodną o parametrach dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa lub chłód w postaci tzw. wody lodowej – można go z powodzeniem stosować do klimatyzowania np. pomieszczeń biurowych w porze letniej.

Silnik gazowy

Skontaktuj się

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania.