Skip to main content
Systemy SCR i filtry DPF w żegludze śródlądowej

Unia Europejska od wielu lat promuje rozwój transportu śródlądowego, kolejowego i intermodalnego mając na celu zmniejszenie przewozów w ruchu drogowym, który ma negatywy wpływ na środowisko. Przyjęto założenie że transport rzeczny powinien mieć priorytetowe znaczenie w systemie transportowym wspólnoty. Parlament europejski wprowadzając w 2016 roku regulację (EU) 2016/1628 ustanowił nową normę emisji dla maszyn nie poruszających się po drodze (NRMM) jaką jest norma Stage V. Norma ta określa limity emisji tlenków węgla (CO), węglowodorów (HC), tlenków azotu (NOx) oraz cząstek stałych (PM) która od dnia 1 stycznia 2021 ma obowiązywać wszystkie nowo wybudowane jednostki. Rozwiązania Ecoexhaust które bazują na technologii DPF oraz SCR są w stanie sprostać tym wymaganiom. Ponieważ jednostki operujące na wodach śródlądowych często borykają się z problemem jakim jest ilość dostępnego miejsca w pomieszczeniach maszynowych wiemy jak wielką wagę trzeba zwrócić na optymalizację konstrukcji tak aby w najefektywniejszy sposób wykorzystać dostępną przestrzeń.

SCR i DPF żegluga śródlądowa

Skontaktuj się

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania.