Skip to main content
Chłodzenie spalin wtryskiem wody morskiej
Chłodzenie spalin wtryskiem wody morskiej

Korzyści płynące z wtrysku wody morskiej

W mokrych układach wydechowych woda morska jest wykorzystywana do chłodzenia spalin w celu zmniejszenia emisji szkodliwych składników do atmosfery i zwiększenia bezpieczeństwa na pokładzie statków. Ponadto, poprzez chłodzenie gazów spalinowych, ich objętość w układzie zostaje znacznie zmniejszona, dzięki czemu system są bardziej kompaktowe i lżejsze w porównaniu z konwencjonalnymi systemami spalinowymi. W zastosowaniach dla marynarki wojennej/wojska znacząco polepsza to również charakterystykę niewidzialności statku dla radarów na podczerwień dzięki redukcji emisji cieplnej jednostki. Tak więc, w naszych systemach za reaktorem SCR / suchym tłumikiem / suchymi rurami wydechowymi, we wtryskiwaczu, woda morska jest wtryskiwana poprzez kilka dedykowanych dysz do spalin, a spaliny są schładzane do około 60 ° C.

Zaawansowany wtryskiwacz wody morskiej
Zaawansowany wtryskiwacz wody morskiej z zaworem regulacji przepływu dla drugorzędnej dyszy wtryskowej/dysz wtryskowych
Standardowy wtryskiwacz morskiej wody
Standardowy wtryskiwacz morskiej wody

Budowa wtryskiwacza wody morskiej

Dobór wielkości wtryskiwacza oraz ilości i rodzaju zastosowanych dysz rozpylających odbywa się na podstawie karty katalogowej silnika w odniesieniu do danej objętości / przepływu masowego spalin oraz ich temperatury. W oparciu o te wartości rozważany jest odpowiedni rozmiar wtryskiwacza, a także konfiguracja dysz rozpylających, aby zapewnić prawidłowe mieszanie, a następnie schłodzenie spalin do 60 ° C.

Źródło zaopatrzenia w wodę morską i zakres dostawy

W zależności od projektu można zastosować różne rozwiązania aby dostarczyć wodę do wtryskiwacza wody morskiej:

 • 1. Odprowadzana woda z obiegu chłodzącego silnika
 • 2. Obejście z pompy wody morskiej do chłodzenia silnika
 • 3. ompa wody morskiej z elastycznym wirnikiem zamontowana i napędzana przez wał odbioru mocy silnika/skrzyni biegów
 • 4. Dobrana osobna pompa wody morskiej napędzana silnikiem elektryczny.

Odpowiednie rozwiązanie jest uzgadniane i projektowane w oparciu o indywidualny projekt statku i jego maszynowni. Systemy zaopatrzenia w wodę morską, które wchodzą w zakres dostaw EcoExhaust, obejmują głównie następujące elementy:

 • Pompa wody morskiej (z silnikiem elektrycznym w przypadku wybrania opcji 4 powyżej)
 • Elastyczne węże dla wody morskiej (z zatwierdzeniem klasy w przypadku, gdy wymaga tego projekt)
 • Zawór odcinający
 • Zawór zwrotny
 • Filtr siatkowy Y
 • Zawory regulacyjne (wymagane głównie w przypadku opcji 2 i 3 powyżej)
 • Czujnik ciśnienia wody morskiej z manometrem podłączony do PLC

Skontaktuj się

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania.