REGULACJE IMO TIER III 

Systemy które spełniają nowe regulacje IMO Tier III oraz Stage V.

OPTYMALNE WYMIARY

Systemy redukujące emisję przystosowane do małych powierzchni maszynowych.

KOMPLEKSOWA OFERTA

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie. Badanie emisji, projekt, instalacje oraz pomoc przy certyfikacji.

AKTUALNOŚCI

SYSTEMY OCZYSZCZANIA SPALIN

- JAK DZIAŁAMY?

Nasze systemy redukują zawarte w spalinach cząstki stałe PM, tlenki azotu NOx, tlenki węgla CO, węglowodory HC i pozwalają na spełnienie norm emisji  (t.j. IMO tier III lub Stage V).Po określeniu normy emisji jaka ma zostać spełniona, przystępujemy do wykonania pomiarów aktualnej emisji spalin z silnika (lub bazujemy na danych dostarczonych przez producenta) oraz określamy miejsce instalacji systemu. Bazując na tych danych wykonujemy projekt i dostarczamy zamawiany system oczyszczania spalin. Przeprowadzamy instalacje po której przystępujemy wspólnie do  testu odbiorczego.

Branża morska

Żegluga śródlądowa

Transport kolejowy

Agregaty prądotwórcze

Tel: +48 506 508 330 | Tel: +48 600 501 050

SZYBKIE LINKI
NASZA OFERTA

Ecoexhaust

Bruzdowa 106a/13

02-991 Warszawa