Skip to main content

Kategorie

25 kwietnia, 2023
# Tematy

Redukcji emisji w standardzie Stage V dla silnika powyżej 1 MW u klienta z Austrii

25 kwietnia, 2023

Nasza firma brała udział w projekcie redukcji emisji powyżej standardu Stage V na silniku o mocy powyżej 1 MW dla klienta z Austrii. Dostarczyliśmy reaktory DPF i SCR wraz z elementami katalitycznymi, system dozowania mocznika oraz rurę miksującą.

Wykonaliśmy obliczenia numeryczne dotyczące miksowania mocznika ze spalinami. Na podstawie dostarczonych danych określony został maksymalny wydatek mocznika, docelowa redukcja NOx oraz spadek ciśnienia spalin.

 

 

Jak widać na symulacji powyżej kolanko w instalacji spalin prowadzi strumień przepływu po górnej ściance. Należało więc tak ustawić dysze i dobrać mikser aby zniwelować wpływ zmiany położenia przepływu na miksowanie mocznika i ewentualne osady z mocznika.

Dysponujemy profesjonalną aparaturą pomiarową dzięki czemu mogliśmy potwierdzić obliczenia w rzeczywistości. Uzyskaliśmy redukcję NOx powyżej 95%!

Zakres temperatur pracy silnika pozwolił na zastosowanie regeneracji pasywnej za pomocą NO2. Dodatkowo uzyskaliśmy wysoką redukcję CO i HC. Wykorzystaliśmy w tym celu katalizatory utleniające i umieściliśmy je w tym samym rektorze co filtry DPF. W takim wypadku przeciwciśnienie spalin jest kontrolowane przez czujnik ciśnienia.

 

 

Skontaktuj się

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania.