Skip to main content
System kombinowany SCR-DPF
Combo SCR i DPF

System kombinowany

SCR to skrót od Selective Catalytic Reduction, a DPF to Diesel Particulate Filter. Celem połączenia układu SCR i DPF jest ograniczenie dwóch rodzajów szkodliwych emisji wytwarzanych przez silniki Diesla: cząstek stałych (PM) i tlenków azotu (NOx). Część systemu DPF jest odpowiedzialna za wychwytywanie i usuwanie cząstek stałych z układu wydechowego silnika. DPF to urządzenie, które znajduje się w układzie wydechowym i działa poprzez wychwytywanie cząstek stałych, gdy przez niego przepływają. Z biegiem czasu filtr DPF może zostać zatkany przez cząstki stałe, co może obniżyć osiągi silnika i zwiększyć emisję. Aby temu zapobiec, filtr DPF okresowo poddawany jest procesowi regeneracji aktywnej lub pasywnej. Część systemu SCR jest odpowiedzialna za redukcję emisji NOx. Działa poprzez wtrysk roztworu na bazie mocznika (znanego również jako DEF lub AdBlue) do strumienia spalin. Roztwór ten reaguje z NOx w spalinach, przekształcając go w nieszkodliwy azot i parę wodną. Połączone systemy SCR i DPF współpracują ze sobą, aby zapewnić, że silniki wysokoprężne spełniają coraz surowsze przepisy dotyczące emisji tj Stage V.

system combo SCR DPF

Przy projektowaniu tego typu systemu bierzemy pod uwagę:
  • Emisję cząstek stałych w określonych punktach pracy silnika
  • Emisję NOx
  • Temperaturę pracy układu
  • Cykl pracy silnika

Dzięki powyższym danym możemy dobrać typ regeneracji DPF dla danego systemu:

  • Regeneracja pasywna może zostać zastosowana dla silników których temperatura wylotowa spalin nie spada poniżej 270 °C powyżej 2 godzin ciągłej pracy a używane paliwo nie przekracza 0,01 % siarki. W tym wypadku nie potrzebne jest zewnętrzne źródło ciepła w celu podnoszenia temperatury spalin. Regeneracja odbywa się za pomocą NO2 generowanego przez katalizator utleniający zainstalowany przed filtrem DPF i występuje w sposób ciągły.
  • Regeneracja aktywna- stosowana tam gdzie zawartość siarki w paliwie nie pozwala na stosowanie katalizatora utleniającego. Wykorzystujemy ją głównie w generatorach prądotwórczych, jest realizowana poprzez system grzałek elektrycznych
  • Regeneracja pasywna wspomagana- zawiera elementy typowej regeneracji pasywnej jak i aktywnej. Temperatura spalin podnoszona jest do wymaganej przez proces pasywnej regeneracji za pomocą grzałek elektrycznych

Za systemem DPF umieszczona jest rura miksująca i reaktor wraz z katalizatorami SCR.


Skontaktuj się

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania.