Skip to main content
Redukcja NOx metodą SCR
SCR

Tlenki azotu mają negatywny wpływ na środowisko oraz życie ludzkie.

Można je usunąć w procesie selektywnej katalizy redukcyjnej w której do gorących spalin dotryskiwany jest wodny roztwór mocznika czego efektem końcowym jest zamiana tlenków azotu na nietoksyczny azot oraz parę wodną. Współczesny przemysł oparty na spalaniu diesla oraz gazu boryka się z istotnym problemem jakim jest emisja tlenków azotu (NOx) do atmosfery. Naprzeciw tym problemom wychodzą nasze systemy SCR które zostały zaprojektowane z myślą o efektywności oraz ergonomii co w połączeniu z wykorzystaniem najlepszej jakości materiałów pozwala na sprostanie najbardziej rygorystycznym limitom emisji zapewniając przy tym niezawodność działania. Dzięki systemowi zamkniętej pętli dozowania zyskujemy pewność że konsumpcja mocznika stoi na najniższym poziomie umożliwiającym redukcję NOx co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów eksploatacyjnych a narzędzia do obliczeniowej mechaniki płynów pomagają nam określić najdogodniejsze miejsce do zainstalowania dyszy dozującej mocznik.

Nasz system SCR

Nasz system SCR

Poniżej kilka uwag które warto rozważyć przed zakupem systemu SCR:

  • Umiejscowienie układu SCR- jeśli system SCR ma pracować na zewnątrz pomieszczenia, warto rozważyć izolację termiczną nieprzepuszczającą wody. W takich wypadkach wykonujemy izolację spawaną.
  • Rekomendujemy nie oddalać zbytnio układu SCR od wylotu z turbiny, zwykle to jest 3-5 metrów. Dzięki temu system będzie pracował w odpowiednim zakresie temperatur (zwykle 250-500 oC).
  • Przy rozruchu agregatu emisja pyłu jest bardzo wysoka, jeśli zastosowany zostanie substrat katalityczny z wysoką gęstością kanałów (np. CPSI>200), może dojść do zapychania poszczególnych kanałów. Będzie to skutkowało zwiększeniem przeciwciśnienia spalin a w rezultacie zmniejszeniem mocy silnika. Oczywiście wydajność redukcji NOX również będzie spadać.
  • Jeśli emisja cząstek stałych jest zbyt wysoka należy wyposażyć SCR w system zdmuchiwania sadzy (soot blower)
  • Mocznik może być używany w roztworze 32,5% oraz 40%. Roztwór 32,5% zamarza w temperaturze koło -11°C, jeśli przewidujemy używanie SCR w tych temperaturach należy wyposażyć system w podgrzewane linie mocznika. Roztwór 40% zamarza w temperaturze 0 °C, jest stosowany głównie w branży morskiej.
  • W Europie używane jest obecnie paliwo z niską zawartością siarki. Jeśli silnik z systemem SCR przeznaczony jest poza UE warto zapoznać jakie paliwo będzie używane. Wysoka zawartość siarki i niska temperatura spalin prowadzi do powstania wodorosiarczanu amonu który powoduje zapychanie i dezaktywację katalizatora SCR.
  • Wstępne obliczenia numeryczne wykonane przez firmę dostarczającą SCR są w stanie określić wiele parametrów pracy a także dobrać minimalny odcinek rury miksującej oraz geometrię miksera.

Skontaktuj się

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania.