Skip to main content

Kategorie

02 grudnia, 2020
# Tematy

Uprawnienia do wykonywania pomiaru emisji

02 grudnia, 2020

W dniu 30/01/2019- Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie pozytywnie rozpatrzył prośbę Ecoexhaust Sp. z o.o. o upoważnienie do wykonywania pomiarów emisji związków szkodliwych ze spalin na statkach żeglugi śródlądowej zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającej dyrektywę 2009/100/WE i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE oraz zgodnie z wytycznymi przyjętej 06 lipca 2017 roku europejskiej normy ustanawiającej wymogi dla statków żeglugi śródlądowej, tj. ES- TRIN 2017. Wydanie upoważnienia nastąpi po nowelizacji ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej (Dz.U.2017.0.2128) implementującej wymienione w piśmie akty prawne.

Skontaktuj się

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie pytania.